Mesnevi tekrar Türkçeye çevrildi

Mesnevi tekrar Türkçeye çevrildi
Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi, günümüz Türkçesine Ahmet Metin Şahin tarafından çevrildi.Abone ol

Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi, günümüz Türkçesine Ahmet Metin Şahin taarfından çevrildi. Yazdığ günden bu yana İslam coğrafyasının değişik yerlerinde toplu halde okunan ve farklı dillere çevrilen Mesnevi, son olarak Türkçeye tekrar çevrildi.
halı yıkama programı r>Son Mesnevi han Şefik Can'ın, Ahmet Metin Şahin'i bizzat teşvik etmesiyle ortaya çıkan eser, on yıllık bir emeğin ürünü... Eserin bu son tercümesini, diğer tercümelerden ayıran en önemli özellik, eserin tamamının manzum çevrilmiş olması ve arjinal aruz veznine sadık kalınmasıdır.

Eserin aruza bağlı kalarak çeviren ilk kişi Nahifi'dir. 17. yy'da yaşamış olan Nahifi'den bu yana mensur (nesir) ve manzum çeviriler yapılagelmiştir.

Ancak bunların içinde Mesnevi'nin aruz veznine bağlı kalarak kapılan tam bir çeviri yoktu. Aruzlu çeviri denemeleri yapılmışsa da bunlar birkaç bin beyitle sınırlı kalmıştır. Nafi'den bu yana aruzla tamamının çeviris asırlar sonra Ahmet Metin Şahin tarafından yapqılmıştır.

Kaynak yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan bu aruzlu tercüme, Doğu klasiklerinin temel eseri olan Mesnevi'yi yeni kuyaklara tanıtmayı ve eser üzerinde yapılacak ilmi çalışmalara ışık tutmayı heedfliyor.

Kaynak Yayınları tarafından basılan Edebiyat türü eser 3 ciltten ve toplam 1026 sayfadan oluşuyor.Kategori : MAGAZİN