İşte ERDOĞANIN VAATLERİ

İşte ERDOĞANIN VAATLERİ
Önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak hükümet programını Erdoğan okudu.Abone ol

Başbakan Erdoğan kabineyi kurdu. 5 yılı kapsayan ekonomik programı Başbakan Erdoğan Meclis'te okudu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dürüst popülist ve gerçekci bir seçim beyannamesi hazırladık. AB politikaları önümüzdeki dönemi şekillendirecektir.

Türkiye kalkışa hazır hale gelmiştir. Bu program sıçrama dönemi programıdır.

Yeni Anayasa olabilecek en geniş uzlaşmayla hazırlanmalıdır. İnsan hakları ihlalleri üzerine büyük bir kararlılıkla gidilecektir.

Çoğulcu sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak. Şeffaf yönetim bağımsız medya ile mümkündür.

Adalet ve yargı reformu çalışmaları kararlılıkla sürecek. Mahkemelerin elektronik arşivlere ulaşması kolaylaştırılacak.

Bilgi edinme kanunu çıkarılmıştır. Vatandaş kamuoyu denetimini yapabilmektedir.

Yerinden yönetim ilkesini ele aldık. İl Özel İdareleri ve belediyeler mali yönden güçlendirilecek.

Tüm bürokratik işlemler tek kart projesi ile kolaylaştırılacak. Bütün vatandaşlık işlemleri bu kartla yapıbalecek. Milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak hedefim dental implants in turkey izdir.

Hükümetimiz üniter yapıyı güçlendirecek politikaları esas alacak..

TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanma oranı bugün yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Silah ihracatımız yıllık 350 milyon dolara çıkmıştır.

Ekonomideki başarının temeli yarattığımız güven ortamı akşamdan sabaha politika değiştirmemekte yatıyor.

AB hedefi ekonomimizi güçlü bir çerçeveye oturtuyor. Özelleştirme uygulamaları üretimdeki verimliliği artırdı.

Bütçe hedefleri, Mali disiplin, Merkez Bankası'nın mali bağımsızlığı, para politikaları, serbest kur rejimi programın teme unsurlarıdır.

Kişi başına milli gelir hedefi 2013'te 10 bin dolar yıllık ihracak se 800 milyar dolardır. Temmuz sonunda enflasyon yüzde 6.8 ile son 38 yılın en düşük düzeyine indirilmiştir.

2013'te ihracatın 200 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2009'da YTL önündeki 'Yeni' ibaresi kaldırılacak.

Milli hasıla büyüklüğü bakımından ekonomi alanında dünyada ilk 10 içinde yer almayı hedefliyoruz.

Toplam borcun gayri safi mili hasılaya oranı yüzde 45'e çekildi. Bu oran daha da düşürülecek.

Önümüzdeki dönemde, öncelikle istihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını indirmeye devam edeceğiz. Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldıracağız. Vergi politikalarında öngörülebilirliği artıracak, vergi mevzuatını sadeleştireceğiz.

Kayıtdışı ile mücadele öncelikli alanlarımız olacak. Turizm gelirlerini 40 milyar dolara yaklaşmasını hedefliyoruz.

2007 yılının ilk altı ayında ise doğrudan sermaye girişi 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Merkez Bankası döviz rezervleri 2002 yılı sonunda 26.8 milyar dolar iken, 2007 yılı Ağustos ayında en yüksek tarihi seviyesine ulaşarak 70 milyar dolara yaklaşmıştır. Böylece ekonomimizin dış şoklara dayanıklılığı artmıştır.

Doğalgazdan faydalanan il sayısı 9'dan 47'ye çıkarılmıştır. Yeni dönemde doğalgazı tüm şehirlerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Petrol, doğalgaz gibi kaynakları uluslararası pazarlara ulaştırılması için çalışacağız..   Nabucco boru hattı için çalışmalar sürecek..

Bölünmüş yol ağını 15 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara-İstanbul arasını 3 saate inecek hızlı tren projesini bitireceğiz..

Kırsal kalkınma stratejisi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. İş imkanları geliştirilecek.

2007 yılı sonu itibariyle; 21.000 içme suyu projesi, 50.000 km.
asfalt yol, 45.000 km. stabilize ve ham yol tamamlanmış olacaktır.

Çiftçiye verilen kredilerin faizleri daha da aşağı çekilecektir.

Yağmurlama vea damlama sulamaları yaygınlaştırılacaktır. Tarım danışmanların 10 bine çıkarılacaktır.

Rekabet güçleri azalan KOBİ'ler desteklenecek.

110 bin yeni derslik yapıldı. 550 bin bilgisayar alındı. 1.6 milyon evladın ailesine okula devam şartıyla yardım yapılmıştır. İlköğretimde yüzde 100 okullaşmayı gerçekleştireceğiz..

Üniversiteleri küresel rekabete açık hale getireceğiz.. Sağlık hizmetinde SSK'lı Bag-Kur'lu ayrımı kalmadı.

Etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturma hedefimiz sürüyor.

İstihdam üzerindeki mali ve idari yükler azaltılacak..

Kira öder gibi ev sahibi yapma projesi sürüyor. 280 bin konutun inşası sürüyor. Hedef 500 bine çıkarmak..

Dış Türklere kalkınma desteği verilmiştir. Hamasetten uzak bir siyaset izlenmiştir.

Kırım Türklerine bin konutluk yardım yapılmıtır. Ayrıca burada harabelerin yolu için ödenek verilmiştir.Kategori : POLİTİKA