DİSK beklentilerini açıkladı

DİSK beklentilerini açıkladı
DİSK Yönetim Kurulu, 60. Hükümet'ten beklentilerini açıkladı..Abone ol

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, 60. Hükümet'ten beklentilerini açıklayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine uyum ve bağlılığın asıl ve vazgeçilmez olarak görülmesi gerektiğini" bildirdi.

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 60. Hükümet'in kurulması üzerine Konfederasyon Yönetim Kurulu'nun, Hükümet Programı'nda yer almasını istediği talep ve beklentilerini bir yazıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği belirtildi.

Hükümetten beklentilerin 28 madde halinde yer aldığı açıklamada, ilk sırada "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine uyum ve bağlılık asıl ve vazgeçilmez olar mi range ak görülmelidir. Cumhuriyet'in temel değerlerinin, toplumsal gerilim, ayrışma ve çatışma yaratacak tartışma konularına dönüştürülmesinden kaçınılmalıdır" görüşüne yer verildi.

Yeni Anayasa hazırlanmasıyla ilgili koşulların oluşturulması, katılım ve uzlaşmanın sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Anayasa çalışmaları, Cumhuriyet'in çağdaş ve içselleştirilmiş toplumsal değerlerine ve yaşam biçimine özen gösterilerek, açıklık, saydamlık ve katılım temelinde yürütülmelidir. Amaç, bir bağımsızlık savaşı ile kurulan Cumhuriyet'in niteliklerinin yükseltilmesi, toplumun demokratikleştirilmesi, ülkeyi çağdaş bir geleceğe taşıyacak ve toplumun tüm kesimleri arasında uyum ve barışı hedefleyen bir dönüşümün gerçekleştirilmesi olmalıdır.

Toplumda şiddet eğilimlerini güçlendirerek kutuplara ayıran gerici, şoven milliyetçiliği besleyen gerilim politikaları terk edilerek; bir arada yaşama umudunu güçlendirecek, toplumsal barış, bölge barışı ve evrensel barışın gerekleri Hükümet'in öncelikleri olmalıdır. Bu bağlamda, bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldıracak sosyal ve ekonomik önlemler süratle alınmalı, halkımızın kültürel ve demokratik taleplerine yönelik somut adımlar atılmalıdır."

Açıklamada, AB üyelik süreciyle ilgili çalışmalarda sosyal haklarla ilgili beklentileri karşılayacak başlıklarda artık ötelemeden vazgeçilmesi gerektiği ifade edilerek, evrensel temel hak ve özgürlüklerin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma ilişkilerinde başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, sendikal hak ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması, çalışma ilişkilerinde ekonominin kar ve rekabet öncelikleri kadar, çalışanların insanca yaşamalarının koşullarının gözetilmesinin de asıl olması gerektiği belirtilen açıklamada, ekonomideki büyüme ve ulusal gelirde oluşan artışın adil ve hakça bölüşümünün sağlanmasının temel amaç olması, IMF denetimli ekonomi politikalarının uygulanmasından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI