İlköğretimde köklü değişim

  • Ana Sayfa
  • İlköğretimde köklü değişim
İlköğretimde köklü değişim
İlköğretimde sistem değişti. Not yeterli olmayacak Başka kriterler de var.Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı 17 Eylül'den önce ilköğretimle ilgili önemli düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

Buna göre başarı; sınav, proje ve performanslardan alınan puanlara göre tespit edilecek. Öğrencilere ödev değil, görev verilecek. Karnede, sadece not değil etkinlik çalışmaları, okula devam durumu da gösterilecek.

1, 2. ve 3. sınıfta ara karne niteliğinde rapor verilecek. Alkol veya uyuşturucu madde kullanan öğrenci okuldan atılmayacak.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yeni düzenlemeye göre, öğrencilere yaptırım uygulanırken, Çocuk Koruma Kanunu hükümleri de dikkate alınacak. Yarıyıl ibaresi "dönem", ödev ibaresi "görev" olarak değiştirilirken, getirilen bazı önemli düzenlemeler istanbul seo firması şöyle:

Şehit ve muharip gazi çocuklarının, yeni ya da naklen kayıtları istedikleri ilköğretim okuluna yapılacak.
Zorunlu öğrenim çağını bitirenler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki yıl daha okula devam edecek. Öğrenim çağı dışına çıkanlar Açık İlköğretim Okulu'na yönlendirilecek.

Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme sonuçları, beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenecek. Beşlik not sisteminde başarıyı dört, başarısızlığı bir not gösterecek.

En az iki sınav

1, 2. ve 3. sınıfta sınav yapılmayacak. 4, 5, 6, 7. ve 8. sınıfta haftalık ders saati, üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılacak.

Klasik sınav türünde üçten az soru olmayacak. Çoktan seçmeli sınavlarda soru sayısı çok olacak. Bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan soru sorulacak.

Kasım ile nisanda velilere rapor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılacağı 17 Eylül'den önce ilköğretimle ilgili yürürlüğe koyduğu düzenlemelerden bazıları şöyle:

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, her dönemde bir ortak sınav düzenlenecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerindeki başarı projelerle ölçülecek.
Seçmeli dersler arasında yalnızca "yabancı dil", notla değerlendirilecek.
Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak.
Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler, ürün dosyası hazırlayacak.
Velileri bilgilendirmek amacıyla, 1., 2. ve 3. sınıfta kasım ile nisanda "Öğrenci Gelişim Raporu" verilecek.
Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını raporla belgelendirmek zorunda olacak.
Öğretmenler; sınav sonuçlarını en geç 10 gün içinde açıklayacak.

Önce tedavi

Eski yönetmelikte, "Okul değiştirmeyi gerektiren davranışlar"la ilgili olan, "Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek" hükmü, "Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek" olarak değiştirildi.
İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, "Bu öğrenciler, okulla ilişikleri kesildikten sonra daha büyük sorunlara yol açıyor. Sokağa düşüyor. Bu öğrencilerin okullarında tedavi edilmesine çalışılacak. Teşvik eden atılacak" dedi.Kategori : GÜNCEL