Sözleşmeliye iyi haber

Sözleşmeliye iyi haber
Danıştay sözleşmelinin aleyhine bir düzenlemenin yürütmesini dururdu.Abone ol

Danıştay 12. Dairesi, Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davada, ''sebep göstermeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanıyan düzenlemenin'' yürütmesini durdurdu.

Alınan bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, Ücretleri Döner Sermayeden Karşılanmak Suretiyle İstihdam Edilen Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi'nin feshi halini düzenleyen 9. maddesinin (d) fıkrasındaki ''Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir'' hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulmas istanbul seo ı talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 12. Dairesi konuyla ilgili kararında, sözleşmeli sağlık personelinin Tip Hizmet Sözleşmelerinin 9. maddesi a, b, c, e ve f fıkralarında sözleşmenin hangi hallerde feshedilebileceğinin ayrıntılı olarak düzenlendiği ve feshin objektif kriterlere bağlandığı belirtildi. Kararda, ''Sözleşmenin feshinin objektif kriterlere bağlanması karşısında aynı maddenin (d) fıkrasında sebep göstermeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanınmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır'' denildi. Kararda, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından söz konusu maddenin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

''SÖZLEŞMELER KEYFİ OLARAK SONA ERDİRİLEMEYECEK''

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuyla ilgili değerlendirmesinde, yürütmeyi durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu kararla 4/b statüsündeki personelin sözleşmelerinin keyfi olarak sona erdirilemeyeceğini söyledi. Sendika olarak sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü için her platformda mücadeleye devam ettikleri dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

''Bu mücadelenin sonucunda artık hiçbir kurum sözleşmeli personelin iş akdini istediği zaman feshetme yetkisine sahip değildir. Bu kararın diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personel için de bir ümit olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca belirtmek isterim ki sözleşmeli personelin sorunları ancak kadro verilince, tam anlamıyla bir iş güvencesine kavuşunca çözülmüş olacaktır. Biz bunun için de gayretlerimizi sürdürmekteyiz.'' Kahveci, sözleşmeli personeli mağdur eden her konuda idari girişimlerde bulunduklarını bunlardan olumlu sonuçlar alamaya başladıklarını ifade ederek, tüm sözleşmeli personeli, yürütükleri mücadeleye destek olmaya çağırdı.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI