AK Parti ile MHP bu kez uzlaştı

  • Ana Sayfa
  • AK Parti ile MHP bu kez uzlaştı
AK Parti ile MHP bu kez uzlaştı
AK Parti ve MHP'de 'bekâr kadının' adı yok. İki partinin uzlaştığı konu...Abone ol

İki parti, seçim bildirgelerinde toplumun en dezavantajlı grupları arasında sayılan kadınların durumunu ayrı değerlendirmek yerine, 'aile kavramı' içinde ele aldı. Bu yüzden bildirgelerinde de bekâr kadınlar unutuldu. CHP ve DP ise kadın politikalarının temeline kadınlara karşı ayrımcılığı engelleme koyduyaklaşımını . DP'nin bildirgesinde 'menopoz' dahil kadına dair her konu yer alıyor.

AK Parti: Aile pwa nedir güçlensin
'Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum' sloganıyla yola çıkan AKP'nin hedefi, aile statüsünü geliştirmeye, aile kurumunu güçlendirmeye ve ailenin bir bütün olarak yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalar.

Vaatlerden bazıları şöyle: 'Kadın ve aile konusunda faaliyet gösteren STK'ların çalışmalarına destek vermek', 'Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri ile aile bireyleri arasında uyumu güçlendirmek amacıyla ana-baba okullarının sayısını artırmak', 'ebeveyn iznini yasalaştırarak, çocuk bakım yükümlülüğünü anne ve baba arasında paylaştırmak'. AKP ayrıca aile içi şiddete karşı çalışmalar yapan kurumlar arasındaki işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi için de çalışma yapacak.


MHP: Aile bütünlüğü korunsun
MHP bildirgesinde kadın 'aile ve çocuk'la aynı başlık değerlendiriliyor. Aile kurumunun güçlendirileceğini vurgulayan MHP, aile bireyleri arasındaki bağlılığı ve aile bütünlüğünü koruyucu politikaları geliştirecek. Çalışmayan ev kadınlarına mesleki beceri kazandırarak aile bütçesine ve ülke ekonomisine sağlamalarını hedefleyen MHP, kadınların işgücü piyasasında dezavantajlı konuma düşmelerini önleme sözü veriyor.

Kadınların eğitim düzeylerini yükseltme, kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlama, şiddete maruz kalmaya yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldırma ve sığınma evleri uygulamasını etkinleştirme de MHP vaatleri arasında..Kategori : POLİTİKA