Aracını suyla yıkayana ceza

Aracını suyla yıkayana ceza
İstanbul'da suyu en ekonomik şekilde kullanmak için bazı kararlar alındı.Abone ol

İstanbul’da su kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla İl Mahalli Çevre Kurulunca bazı kararlar alındı.

Mevcut su kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların, alınan kararlar doğrultusunda hareket etmeleri istenen açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

Mevcut durumun anlatıldığı ve suyun israf edil ניתוח מיני מעקף קיבה בטורקיה meden kullanılmasının belirtildiği bir yazının tüm kamu kuruluşlarına ve basına gönderilmesi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, eğitim-öğretim döneminde okullarda suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.
Belediye faaliyetlerinde park, bahçe sulama ve yol yıkamaların minimum seviyeye indirilmesi.
Yaz aylarında yaşanan halı yıkama faaliyetleri sebebiyle boşa giden suyun belediyeler tarafından halkı bilinçlendirme kampanyaları ve duyurularla önlenmesi.
İstanbul Müftülüğünce, camilerde su tasarrufunu teşvik edici hutbeler verilmesi.
Yeşil alan sulamalarında optimum fayda sağlayacak akşam saatlerinin seçilmesi, sulama ve yol yıkama faaliyetlerinde şebeke suyunun kullanılmaması yönünde ilgili kurumların uyarılması.
İletişim araçları kullanılarak, öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğünce, abonelerin muhtelif duyurularla su tasarrufuna yönlendirilmesi.
Mevcut yasalar doğrultusunda halı yıkama ve hortumla araç yıkamanın yasaklanması, belediyelerin bu gibi faaliyetlerle ilgili gereken işlemleri yapması, özellikle hortumla araç yıkanmaması hususunda kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderilmesi, bu kurumların gerekli tasarrufu yapma konusunda öncülük etmesi ve gerektiğinde yasalar çerçevesinde gerekli müeyyidelerin uygulanması.Kategori : GÜNCEL