İnternet bizi bozar mı?

İnternet bizi bozar mı?
İnternet kullananlar farklı dine mensup komşu istiyor...Abone ol

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer, ülkemizde İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarla Türk insanının sosyokültürel değerleri arasındaki bağı ele Пунто в Стамбуле alan bir araştırma gerçekleştirdi.

Üniversite mezunlarının %17'si ise internete hiç girmemiş. Yapılan araştırmada soruları yanıtlayanların %26'sının evinde bir bilgisayar bulunuyor; yaşadığı evde en az bir internet kullanıcısı olanların oranı ise %51.

Araştırmaya göre internet kullanan insanlardaki sosyal farklılıklara karşı hoşgörü daha yüksek. Araştırmanın sonuçlarında internet kullananların farklı ırka mensup bir komşuyu kabullenmeme oranları (%16), kullanmayanlara göre daha düşük (%38).

Aynı şekilde ve yine benzer bir farkla, farklı dine mensup bir komşu istememe oranı internet kullanıcılarında düşükken (%18), kullanmayanlarda nispeten yüksek (%42).

İnternet kullanıcılarının ilk defa tanıştıkları kişilere güvenme oranıyla (%16) kullanmayanların güvenme oranı (%15) aynı derecede düşük.Kategori : BİLİM - TEKNOLOJİ