Memur neler talep etti?

Memur neler talep etti?
Memurlar bu yıl toplu görüşmelerde neler isteyecek? Yeni hükümet terleyecek.Abone ol

Memur konfederasyonları ile hükümet arasında yürütülecek toplu görüşme süreci, Yüksek İdari Kurul Toplantısı ile başladı. Türkiye Kamu-Sen, KESK ve Memur-Sen heyetleri, toplu görüşme gündeminin yalnızca mali konularla sınırlı tutulması nedeni ve toplu sözleşme talebiyle toplantı tutanağına şerh koydular.

Alınan bilgiye göre, Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya, kamu kesimi temsilcileri ile Türkiye Kamu-sen, KESK ve Memur-Sen heyetleri katıldılar. Toplantıda, konfederasyon heyetleri ekonomik, sosyal ve özlük haklar konusundaki taleplerini ortaya koydular. Konfederasyon heyetleri, öncelikli olarak memurların toplu sözleşme ve grev hakkı bulunduğunu savunarak, bu hakkın görüşmelerde esas alınmasını talep ettiler.

KESK heyeti, ''görüşmelerin toplu sözleşme biçiminde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu'' belirterek, hükümetin konfederasyonları toplu sözleşmeye ISO 50001 Danışmanlık davet etmesini beklediklerini ifade etti. KESK heyeti, aksi halde ''oyalanmayı reddederek toplu görüşmelere katılmayabileceklerini'' bildirdi.

TALEPLER

Toplantıda, konfederasyon heyetlerinin toplu görüşme gündemine alınmasını istedikleri bazı talepler şöyle:

Memur maaşlarında geçmiş yıllarda yaşanan reel kayıplar telafi edilmeli,

Banka promosyonlarının tamamının çalışanlara verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmalı,

Kamu görevlilerinin çalışma koşulları konfederasyonlarla müzakere edilerek belirlenmeli,

Hizmet kolları itibari ile sendikaların iletecekleri sorun ve aksaklıklar görüşülüp karara bağlanmalı ve kararlar uygulanmalı,

Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılık giderilmeli,

KEY Hesapları gerçek değeri üzerinden ödenmeli,

Yürürlük tarihi ertelenen Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hiç uygulanmamalı, sosyal taraflarla yeni bir yasa yapılmalı,

Kamudaki sözleşmeli personel kadroya alınmalı,

Memurların siyaset yasağı kaldırılmalı,

Kamudaki ücret adaletsizliği giderilmeli,

Görüşmelerin ve karar almanın hızlandırılması amacıyla ön çalışma gurupları oluşturulmalı.

''DEVLETİN MALİ İMKANLARI''

Toplantı sonunda, hazırlanan Yüksek İdari Kurul Toplantı Tutanağı taraflarca imzalandı. Tutanakta, 1 Eylülde başlayacak toplu görüşmelere esas olmak üzere Kamu İşveren Kurulu'na 2 maddelik bir gündem sunulmasına karar verildiği ifade edildi. Tutanağa göre, toplu görüşmelerde, ''devletin mali imkanları'' çerçevesinde;

Kamu görevlilerinin günün şartlarında daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayacak ücret sisteminin oluşturulması amacıyla, eşit işe eşit ücret prensibi çerçevesinde çeşitli statülerde aynı işi yapmakta olan kamu çalışanları arasındaki ücret farklılıkları ile kurumlar arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi,

Kamu görevlileri için uygulanacak her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki etkinlik ve verimlilik artırıcı diğer yardımlardan günün koşullarına uymayanların uygun hale getirilmesi konularının esas alınması kararlaştırıldı.

Türkiye Kamu-Sen, KESK ve Memur-Sen temsilcileri, toplu görüşme gündeminin yalnızca mali konularla sınırlı tutulması nedeni ve toplu sözleşme talebiyle tutanağa şerh koydular. KESK heyeti, şerhine, ''Devletin mali imkanları çerçevesinde toplu görüşme yapılamayacağı ve bu yılki görüşmelerin mutlaka 'toplu sözleşme' düzeninde yürütülmesi gerektiği'' açıklamasını koydu. Türkiye Kamu-Sen heyeti ise gündemde yer almasını istediği talepleri tutanağa ek olarak sundu. Taraflarca imzalanan tutanak, Kamu İşveren Kurulu'na sunulacak. Kurul, yapacağı değerlendirmenin ardından, yetkili konfederasyon ve sendikaları 1 Eylülde görüşmeye davet edecek.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI