İmzala taahhütnameyi al oyu

İmzala taahhütnameyi al oyu
Adayların işi o kadar kolay değil. KESK'in kapısını çalacaksanız bir metin sizi bekliyor olacak.Abone ol

KESK yönetimi, genel seçimler için kendilerinden destek isteyecek milletvekili adaylarına yönelik olarak çeşitli konulardaki taleplerinin yer aldığı ''taahhütname'' metni hazırladı.

Alınan bilgiye göre, konfederasyon genel merkezi tarafından bağlı sendikaların genel merkezlerine gönderilen yazıda, genel seçimlerin 22 Temmuz'da yapılacağı anımsatılarak, bu süreçte siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekili adaylarının, sendikaları, sendikaların il/ilçelerdeki şube ve
temsilciliklerini ziyaret edip destek talebinde bulunabilecekleri kaydedildi.

Seçim sürecine müdahil olunması, taleplerin gündeme getir bir günde diş implantı ilmesi ve kamuoyuna yansıtılması için bir ''taahhütname'' metni hazırlandığı ifade edilen yazıda, metnin, ziyarete gelecek siyasi parti yöneticileri ve milletvekili adaylarıyla tartışmaya açılıp imzalatılması istendi.

''Taahhütname''nin ilk bölümünde ekonomi politikalarına yönelik talepler yer alıyor. Buna göre, milletvekili adaylarından, ''neoliberal politikalar ve IMF programı reddedilerek; eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir kamu hizmeti'', ''insanca yaşanacak bir ücret'' ve ''herkesin gelirine göre vergilendirileceği vergi adaleti'' sağlanması için çaba harcayacaklarını ortaya koymaları talep ediliyor.

''Taahhütnamedeki'' diğer taleplerden bazıları şöyle:
''-Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının uygulanması, kamu çalışanlarının
çalışma ilişkilerinin ve ücretlerinin toplu sözleşme ile belirlenmesi,
-Çalışanların ortak örgütlenmesini içeren yasa düzenlemesi,
-Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanması,
-Çalışma yaşamında ayrımcı, cinsiyetçi politikalara son verilmesi,
istihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması,
-Atama ve yer değiştirmelerde objektif kriterleri esas alıp tarafların eşit
katılımıyla komisyonlar oluşturarak, istihdamın siyasal çıkarlardan
arındırılması,
-Kamu Personel Rejimi Kanunu Tasarısı Taslağı ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın tümüyle geri çekilmesi,
-Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'na konan çekincelerin kaldırılması,
-Siyasal partiler ve seçim yasalarının değiştirilmesi,
-Seçim barajının düşürülmesi,
-Düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme hakkına yönelik ihlallerin ve
baskıların son bulması,
-Özgürce toplantı, gösteri ve yürüyüş yapmanın önündeki engellerin
kaldırılması,
-Kamu emekçilerinin siyaset yapma hakkının ve siyasal partilere üye
olabilmelerini olanaklı kılacak yasal düzenlemenin yapılması.''
''Taahhütnamenin'' sonunda, ''Taleplerin hayata geçmesi için milletvekili
seçildiğimde çalışacağımı taahhüt ederim'' ifadesine de yer verildi. KESK
üyeleri, kendilerinden destek isteyecek milletvekili adaylarına bu metni
imzalatacak.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI