Sözleşmelilerin ücretleri belirlendi

Sözleşmelilerin ücretleri belirlendi
Maliye Bakanlığı, geçici işçi statüsünden sözleşmeliye geçirilecekler için uygulanacak ücret tavanlarını belirledi.Abone ol

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kamuda halen geçici işçi olarak çalışanlardan sözleşmeliye geçirileceklere yönelik herhangi bir yönlendirmede bulunulmamasını istedi.

Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sürekli
işçi ve sözleşmeli personel statüsüne alınmalarıyla ilgili çalışmaları
sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, daha önce kamu kuruluşlarından 1
Haziran'a kadar yeni statülerle ilgili teklifte bulunmasını isteyen Devlet
Personel Başkanlığı, ortaya çıkan tereddütler üzerine kamuya yeni bir yazı
gönderdi.     Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin imzalı bu yazıda, kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmelerine ilişkin Kanun hükümleri hatırlatılarak, şu uyarılarda bulunuldu:

MAĞDURİYETE YOL AÇMAYIN

''-Kanunun, geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenlerden gerekli şartları
taşıyanların durumlarına göre sürekli işçi kadrolarına, bunların dışında
kalanların ise istekleri halinde sözleşmeli personel pozisyonlarının
atanmalarının sağlanması amacı taşıdığı göz önünde bulundurularak, (fabrika,
şantiye, atölye, çiftlik, arazi gibi) çalışma mahalleri, amaca uygun bir şekilde
değerlendirilecek.

-Sözleşmeli statüye geçiş, ilgilinin isteğine bağlı olduğundan, sürekli işçi
kadrosuna atanması mümkün olmayanların sözleşmeli statüye geçmeleri konusunda yönlendirme yapılmaması, kamu kurum ve liposuction kuruluşlarınca Kanundaki (istekleri halinde) ibaresinin göz önünde bulundurulması, personelin mağduriyetine yol açılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenlerin, geçici iş
pozisyonlarında istihdamlarına devam edilmesi hususuna uyulacaktır.''

29 HAZİRAN'A KADAR GÖNDERİN

Yazıda, kamu kuruluşlarının geçici iş pozisyonu yapılan merkez, taşra, döner
sermaye ve öz gelir olmak üzere, her teşkilat için ayrı ayrı form dolduracağı da vurgulandı. Bu formların resmi yazıyla ve Microsoft Excel ortamında Başkanlığa gönderileceği kaydedilen yazıda, daha önce 1 Haziran olarak saptanan son bildirim tarihinin de, 29 Haziran 2007 olarak yeniden düzenlendiği belirtildi.

ÜCRET SKALALARI BELİRLENDİ

Bu arada Maliye Bakanlığı, geçici işçi statüsünden sözleşmeliye
geçirilecekler için uygulanacak ücret tavanlarını belirledi. Söz konusu
tespitlerde, tavan ücretlerin, emsal memur maaşlarını aşmamasına özen gösterildi.

Devlet Personel Başkanlığı da, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin imzalı yazıyla birlikte, yeni ücret skalasını da kamu kurum ve kuruluşlarına
gönderdi. Yazıda da, her bir unvan ve nitelik için ücret tavanları tespit edildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

''Kurumlar, bütçe imkanlarını ve unvan niteliklerini dikkate alarak, kendi
kurumlarında uygulamak istedikleri ücret skalasını belirleyeceklerdir. Bilahare, kendi ücret skalasını esas alarak, sözleşmeli personel statüsüne geçmesini öngördükleri geçici işçilere, yaptıkları iş ve niteliklerine uygun unvan ile ücrete, yapılacak tebligatlarda yer vereceklerdir.''

Uygulanacak prosedüre göre, kamu kuruluşları öncelikle sürekli işçilerin
yaptıkları işi yapan geçici işçileri, mevcut ücretleriyle sürekli işçi statüsüne
aktaracak. Bunun dışında kalan geçici işçilere, yaptıkları fiili işe göre belirlenen ücret tavanlarını aşmamak üzere sözleşmeli ücret teklifinde bulunacak. Personel de, bu teklife 15 gün içinde yanıt verecek.

Yeni statüyü kabul eden personelin listesi, vize için Devlet Personel
Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilecek. Kabul etmeyenler ise geçici işçi olarak çalışmayı sürdürecek.

İzin ve diğer özlük haklarında, geçici işçiler İş Kanunu, sözleşmeli
personel ise Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olacak.

KİME, NE VERİLECEK ?

Maliye Bakanlığının geçici işçi statüsünden sözleşmeliye geçecekler için
tespit ettiği aylık brüt sözleşme tavan ücretleri şöyle: (1 Ocak 2007'den geçerli olmak üzere)

UNVANLAR             HİZMET       BRÜT TAVAN ÜCRET
YILI             (YTL)
---------------  ----------------  ----------------
Sekreter
(en az ön lisans
mezunu olanlar)    5 yıldan az          930,00
5-10 yıl arası       975,00
10-15 yıl arası    1.020,00
15-20 yıl arası    1.065,00
20 yıldan fazla    1.115,00
(Diğerleri)        5 yıldan az          910,00
5-10 yıl arası       940,00
10-15 yıl arası      970,00
15-20 yıl arası    1.010,00
20 yıldan fazla    1.070,00
Avukat             5 yıldan az        1.490,00
10 yıldan fazla    1.660,00
Destek personeli   5 yıldan az          865,00
20 yıldan fazla      925,00
Mühendis, mimar    5 yıldan az        1.645,00
20 yıldan fazla    1.815,00
Tekniker           5 yıldan az        1.210,00
20 yıldan fazla    1.400,00
Teknisyen          5 yıldan az          985,00
20 yıldan fazla    1.105,00
Uzman tabip        5 yıldan az        1.720,00
20 yıldan fazla    1.970,00
Tabip              5 yıldan az        1.550,00
20 yıldan fazla    1.720,00
Veteriner hekim    5 yıldan az        1.535,00
20 yıldan fazla    1.675,00
Eczacı             5 yıldan az        1.345,00
20 yıldan fazla    1.485,00
Biolog, psikolog   5 yıldan az        1.219,00
20 yıldan fazla    1.352,00
Diğer sağlık per.
Lise, dengi okul   5 yıldan az        1.044,00
20 yıldan fazla    1.127,00
Ön lisans          5 yıldan az        1.155,00
20 yıldan fazla    1.280,00
Lisans mezunları   5 yıldan az        1.219,00
20 yıldan fazla    1.352,00
Programcı*
İngilizce düz.A-B  5 yıldan fazla    1.565,04
"         "  C      "       "        1.505,09
"         "  D      "       "        1.496.35
"         "  A-B  0-1 yıl            1.169,39
"         "  C      "                1.105,33
"         "  D      "                1.073,30
Sistem programcısı*
İngilizce düz.A-B  5 yıldan fazla    1.698,66
"         "  C      "       "       1.627,96
"         "  D      "       "        1.588,65
"         "  A-B  0-1 yıl            1.199,15
"         "  C      "                1.137,36
"         "  D      "                1.105,33
* Meslek tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizcesi olanlar için
tavan ücrete yüzde 20 oranında ilave yapılacak.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI