Vergimi kolayca nasıl öderim?

Vergimi kolayca nasıl öderim?
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefler için ''Vergimi Kolayca Nasıl Öderim'' broşürü hazırladı.Abone ol

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefler için ''Vergimi Kolayca Nasıl Öderim'' broşürü hazırladı.

Vergi Dairelerinin yanı sıra bankalara da gönderilen broşürde vergilerin 'yetkili banka şubeleri, internet yoluyla bankalar, vergi daireleri ve çek ödeme' yöntemi ile yatırılabileceği belirtildi.

Verginin ödenebilir hale gelmesi için öncelikle kesinleşmesi gerektiği kaydedilen broşürde, tahakkuk için internet ya da kağıt ortamında beyanname ver mide balonu ilmesi zorunluluğuna dikkat çekildi.

Mükelleflerin internet ortamında, elektronik beyanname konusunda da bilgilendirildiği broşürde, ödeme konusunda da şu uyarılarda bulunuldu:

* Vergilerinizi, anlaşmalı bankalar ya da internet aracılığıyla banka hesabınızdan çok daha az zaman ve emek harcayarak ödeyebilirsiniz.

* Bankaların vergi tahsilatına yetkili olması şartıyla, internet bankacılığını kullanarak da vergilerin ödenmesi mümkündür. e-beyanname ve e-tahsilat, vergiyi beyan edip, ödemenin en kısa yoludur.

* Trafik para cezalarını kolayca ödemek için anlaşmalı bankalara gidilebilir ya da internet aracılığıyla banka hesabından cezalar ödenebilir.

* Vadesi geçmiş olsa dahi motorlu taşıtlar vergisi, vadesinin rastladığı yılın sonuna kadar bankalara ödenebilmektedir.

* Vergiler, mükellefin kendisinin düzenleyebileceği bir çek ile de ödenebilmektedir. Çekle ödemelerde, çekin, ödemenin yapıldığı günde veya bir önceki günde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Çekin, bankaya ya da vergi dairesinin veznesine teslim edildiği gün vergi ödenmiş sayılacaktır.

* Vadesi geçmiş vergi borçları, sadece vergi dairelerine ödenebilmektedir.

* Mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesinin dışındaki başka bir veri dairesine de vergisini ödeyebilir. Ancak bu vergi daireleri, aynı belediye sınırları içinde olmalıdır.

2007 VERGİ TAKVİMİ
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni düzenlemeler ışığında 2007 yılının Vergi Takvimi için de bir broşür bastırdı.

Vergi Daireleri ve bankalarla birlikte yeminli mali müşavir, mali müşavir ve muhasebecilere de gönderilen takvimde, ay ay vergide beyan ve ödeme dönemleri sıralandı.Kategori : GÜNCEL